FAQ

Nejčastěji kladené dotazy a jejich odpovědi.

Jaký tarif zvolit?

Tarif a výsledná rychlost internetu je přímo závislá na adrese připojení, vzdálenosti od vysílače nebo na technologii, která je u vás dostupná.

Je linka datově omezena?

Ne. U žádného z tarifů služby připojení k internetu nejsou omezena přenášená data.

Mohu si instalaci zařízení provést sám?

Ano, službu je možné instalovat samo-instalačním balíčkem v případě, že na stejné adrese již internet někdo využíval. V ostatních případech je instalace prováděna servisním partnerem.

Jakým způsobem je služba připojení k internetu zpoplatňována?

Připojení k internetu se platí předem vždy na kalendářní měsíc. Platba probíhá na základě předepsaného platebního kalendáře.

Vrátíte mi uhrazený poplatek, když budu chtít zrušit službu před koncem předplaceného období?

Ne, uhrazený poplatek je nevratný. Platby jsou nabíjeny na váš účet formou kreditu, ze kterého jsou jendotlivé platby odečítány.

Je možné získat k platbám za připojení daňový doklad (fakturu)?

Ano. Daňový doklad je možné vystavit po podepsání písemné smlouvy, cena za zaslání jednoho daňového dokladu poštou činí 30 Kč bez DPH. Zaslání elektronickou poštou na e-mail je zdarma.

Je možné získat pevnou veřejnou IP adresu?

Ano, pevnou veřejnou IP adresu lze získat za příplatek 50 Kč měsíčně.

Jak poznám, že se nacházím v lokalitě pokryté internetem od HSL profi?

Seznam přístupových bodů sítě HSL profi naleznete formou mapy pokrytí na těchto stránkách.

Co dělat v případě snížení úrovně signálu?

Dojde-li ke snížení úrovně signálu, zkontrolujte zda-li se nenachází v cestě mezi anténou a přístupovým bodem překážka. Dále je nutno zkontrolovat anténu a kabeláž. Častým problémem je také vlhkost, která může za určitých okolností vniknout porušenou izolací do kabeláže. Pokud byla instalace provedena prostřednictvím servisního partnera, doporučujeme obrátit se na něj.

Co dělat v případě snížení kvality signálu?

Dojde-li ke snížení kvality signálu, doporučujeme přesměrovat anténu na jiný přístupový bod. Doporučit lze také přechod z pásma 2,4 GHz na pásmo 5,4 GHz. Pokud byla instalace provedena prostřednictvím servisního partnera, doporučujeme obrátit se na něj.

Jaký je dosah WiFi signálu?

Dosah je velmi závislý na místních podmínkách. Výrobci udávají dosah kolem 100 metrů, ale instalací více ziskové antény lze dosah velmi zvýšit. Je třeba mít na paměti, že při instalaci vysoce ziskové antény, musíte dodržet všeobecné oprávnění ČTÚ (PDF, 624 KiB). Dalším limitujícím faktorem jsou interference s ostatními zařízeními, která pracují na stejném nebo sousedním kmitočtu. Problém s interferencemi je nejvíce patrný v městských aglomeracích. Posledním z limitujících faktorů je sama WiFi technologie, která byla navržena jen pro místní sítě krátkého dosahu. Může se stát, že klient ve větší vzdálenosti od přístupového bodu bude mít službu hůře dostupnou, než blízký klient i v případě, že kvalita a síla signálu bude v pořádku. Obecně se tento jev nazývá problémem skrytých stanic.

Jakým způsobem se provádí autentizace vstupu do sítě?

Autentizace se provádí prostřednictvím protokolu PPPoE. Pro jeho konfiguraci potřebujete jen přihlašovací jméno a heslo. Všechny ostatní údaje (včetně IP adresy) jsou přiděleny automaticky po úspěšném přihlášení a navázání PPPoE spojení.

Proč je pro přihlášení použit PPPoE protokol?

PPPoE protokol byl zvolen pro svou všeobecnou rozšířenost a širokou podporu v operačních systémech i hardwarových routerech. Umožňuje jednoznačnou identifikaci uživatele prostřednictvím jména a hesla. Tím je zabráněno nechtěnému nebo záměrnému zneužití účtu jiným uživatelem v síti. Po prvotní konfiguraci je tento způsob přihlašování zcela transparentní a neklade uživateli žádné překážky při běžné práci s internetem, na rozdíl od přihlašování pomocí webových formulářů a jiných podobných systémů.

Zařízení je asociováno s centrálou, ale PPPoE přihlašování selhalo, co může být příčinou?

Příčinou může být špatně zadané uživatelské jméno a heslo nebo neaktivní účet v důsledku neuskutečněné platby. Další možností jsou technické problémy způsobené nekompatibilním zařízením. Doporučujeme nahlédnout do tabulky kompatibility WiFi

Jak nejlépe zabezpečit počítač při používání internetu?

I když jsou v síti HSL profi obvykle používány neveřejné IP adresy, je vhodné provést základní zabezpečení počítače. Rádi vám pomůžeme s výběrem nejvhodnějšího řešení pro vaši domácnost nebo firmu.

Mám doma dva počítače, mohu službu HSLprofi WIFI používat na obou současně?

Ano, můžete.

Mohu v síti HSLprofi WIFI používat internetovou telefonii (VoIP)?

Internetovou telefonii používat lze, ale vzhledem k charakteru služby nelze garantovat její kvalitu.

Mohu za jeden bezdrátový adaptér připojit dvě zařízení (routery nebo počítače) se samostatnými učty služby HSLprofi WIFI?

Ne, WiFi specifikace neumožňuje navázání dvou a více různých PPPoE spojení za jedním bezdrátovým adaptérem.

Mám vlastní WiFi zařízení, bude mi se připojení k internetu fungovat?

Dodržuje-li vaše zařízení WiFi specifikaci, pak fungovat bude.

Jaká zařízení mohu použít pro pásmo 2,4 GHz?

Pro pásmo 2,4 GHz lze použít jakékoliv WiFi komptabilní zařízení dodržující normy 802.11b/g. Doporučujeme k nahlédnutí tabulku kompatibility WiFi zařízení.

Jaká zařízení mohu použít pro pásmo 5,4 GHz?

Pro pásmo 5,4 GHz lze použít jakékoliv WiFi komptabilní zařízení dodržující normu 802.11a. Doporučujeme k nahlédnutí tabulku kompatibility WiFi zařízení.

Jaký nastavit server pro odchozí poštu SMTP?

Jako server pro odchozí poštu SMTP nastavte: smtp.hslprofi.net

Router obsahuje položku "Service name", jaké jméno je třeba vložit?

Položka "Service name" musí zůstat nevyplněna, jinak nedojde k navázání PPPoE spojení.

Proč internet při stahování ukazuje mnohem menší rychlost, než mám uvedenou na smlouvě?

Faktorů ovlivňující vaši rychlost k internetu je mnoho, proto uvedeme jen několik:

  • velikost agregace Vaší rychlosti (každý zákazník má svou agregaci uvedenou na smlouvě)
  • pokud už stahujete pomocí DC++ nebo jiných podobných programů z P2P sítí pak vám internet na ostatních stránkách už nemůže jet na 100% , protože velkou část rychlosti používají zmiňované programy.
  • pokud budete mít ve svém PC vir nebo nějakého podobného parazita je pravděpodobné, že ovlivní rychlost stahování
  • dalším faktorem ovlivňujícím rychlost jsou servery, na které se připojujete. Ne každý server má takovou kapacitu, aby obhospodařil všechny uživatele internetu v jednu chvíli a to na 100%
  • pokud máte doma 2 a více PC námi dodávanou rychlost si dělíte mezi sebou (to znamená, že nemáte Vaši rychlost podělenou počtem připojených PC v bytě)
    mnohdy ovlivní rychlost internetu i
    výkon vašeho PC (hlavně u starých PC je načítání stránek pomalé, je to ovlivněno grafikou, paměti RAM atd.)

//

Kontaktujte nás

Ozveme se Vám do 48 hodin a pomůžeme vám vyřešit váš problém.